0

#otwieraMY. 100% bezpieczeństwo. Bez kar z sanepidu (PPIS). Zobacz jak?

DLA KOGO OFERTA ?
Czytaj więcej
Kluby, puby, restauracje, pozostałe lokale gastronomiczne, sale weselne i inne obiekty, w których jest możliwe wyraźne rozdzielenie części gastronomicznej (kuchnia, bar) od części jadalnej, na wzór foodcourt’ów w galeriach handlowych i otworzyły się już lub zamierzają się otworzyć w ramach akcji #otwieraMY.
#otwieraMY legalnie na wynos do foodcourtu
 
#otwieraMY legalnie
Zajrzyj do całego artykułu w Radio Zet
 

 

JAKIE JEST RYZYKO UTRATY ŚWIADCZEŃ Z PFR
Czytaj więcej

NAJWAŻNIEJSZE !!

Wszelkie uchybienia rozporządzeniem, jakie mogą być uznane za złamanie obostrzeń dotyczą tylko działalność sali, gdyż pamiętaj, że kuchnia i bar mogą działać legalnie na wynos.
Wynajmując sale spółe JOPILER, całkowicie odcinasz się od ryzyka złamania obostrzeń i nie grozi ci, żadne odebranie funduszy z PFR.

Regulacje ustawowe został wprowadzone dopiero 2 grudnia, zatem od tego momentu obowiązują przepisy. Tarcza PFR 1 jest w wyjęta z tych obostrzeń.
Regulacje mogą dotyczyć świadczeń przyznawanych w styczniu i lutym.
ODEBRANIE ŚWIADCZEŃ NIE JEST MOŻLIWE BEZ WYROKU SĄDU PO 2-3 LATACH PROCESU

Przyznanie pomocy finansowej w ramach programu przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19 opiera się na umowie cywilnoprawnej ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie możliwości rozwiązania takiej umowy i domagania się zwrotu pobranych świadczeń. Organ administracji rządowej na podstawie takiej umowy nie posiada kompetencji samodzielnego rozstrzygania spornych kwestii, a tym bardziej windykacji spornych należności. W każdym przypadku o podstawie rozwiązania umowy i obowiązku zwrotu dofinansowania będzie decydował niezależny sąd.

Administracja rządowa w przekazie informacyjnym zdaje się przekonywać o możliwości „cofnięcia” czy „odebrania” przyznanej pomocy finansowej na podstawie aktu władczego, np. decyzji. Rzecz w tym, iż w stosunkach cywilnoprawnych taki mechanizm nie funkcjonuje. Termin „decyzja”, którym posługują się przepisy regulujące zasady przyznawania wsparcia finansowego w ramach tzw. tarczy antycovidowej, odnosi się do wewnętrznych decyzji (opinii, rozstrzygnięć, ustaleń) właściwego funduszu. Decyzja w tym znaczeniu nie powinna być nawet mylona z decyzją administracyjną, która w tym przypadku nie ma zastosowania.

Decyzje administracyjne, podobnie jak mandaty wykroczeniowe, które w ostatnim czasie stały się fundamentem „programu informacyjnego” rządu, mogą dotyczyć jedynie ściśle określonych kwestii, jak np. nieprzestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych, pracowniczych itp. Decyzja administracyjna nie będzie jednak „narzędziem” właściwym do rozstrzygania o zwrocie pomocy finansowej udzielonej na podstawie umowy.

 

 

 

JAK OZNACZYĆ LOKAL, ABY SANEPID WIEDZIAŁ WSZYSTKO NA WEJŚCIU. Jak postępować w trakcie wizyty Sanepidu?
Czytaj więcej
Poinformuj klientów na wejściu aby wiedzieli jak działasz. Sprzedajesz tylko na wynos. Oni mogą usiąść ale na sali wynajętej przez spółkę.W przypadku sporządzenia przez Sanepid protokołu kontroli wpisz w dziale „UWAGI STRONY DO PROTOKOŁU” następującą informację :
W niniejszej sprawie wszelką korespondencję proszę kierować do pełnomocnika Pawła Tanajno 02-640 ul. J.P. Woronicza 78 m 195. Wszystkie prawa do działania w sprawie przekazałam/łem pełnomocnikowi i nie mam prawa ani obowiązku odbierać żadnych doręczeń w związku z tą sprawą – takie są warunki reprezentacji wynikające z KPA.
Wbrew zapisom w protokole, prowadzę działalność wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem sprzedając na wynos a sala i ludzie na niej się znajdujący to obiekt w dyspozycji spółki JOPILER. Kontrolujący poświadczyli nieprawdę stwierdzając inaczej. Na wejściu jest wielka informacja jednoznacznie wskazująca, że ja nie prowadzę obsługi klientów w obiekcie na miejscu i nie sprzedaję z obsługą na miejscu. Poczekalnia ze stołami i krzesłami, na której mogło dojść zdaniem kontrolerów do naruszeń nie jest w mojej dyspozycji prawnej

UWAGA UWAGA Oprócz protokołu kontroli z w/w adnotacją
POD ŻADNYM POZOREM NIE ODBIERASZ W LOKALU ŻADNYCH WIĘCEJ DOKUMENTÓW CHOĆBY STAŁO CI NAD GŁOWĄ 1000 ZOMOwców, milion policjantów z wydziału kryminalnego, antyterroryści, spadochroniarze, czołgi A NAWET SAM DIABEŁ.
Piszemy nieco przesadnie ale chcemy cię przygotować na grę psychologiczną, jaką prowadzi policja aby zastraszyć i zmusić do odebrania decyzji lub innych dokumentów, jakie wystawią po sporządzeniu protokołu.

KONSEKWENTIE MÓWISZ: „Proszę kontaktować się z pełnomocnikiem” – i powtarzasz to jak zdrowaśki w różańcu – cały czas to samo.
NAWET JAK BĘDĄ CI ODCZYTYWAĆ PROTOKÓŁ, RZUCAĆ NA STÓŁ, PRÓBOWAĆ WRĘCZAĆ PRACOWNIKOM – TY POWTARZASZ „Proszę kontaktować się z pełnomocnikiem”. I tak w kółko aż do znudzenia.
JAK PRESJA BĘDZIE NIE DO ZNIESIENIA, BĘDZIE CIĘ TO PRZERASTAĆ TO PO PODPISANIU PRTOKOŁU OPUSZCZASZ LOKAL. Nie ma żadnych przepisów nakazujących ci pozostanie w nim, po zakończonej kontroli.(kontrola kończy się po podpisaniu protokołu kontroli, dalsze czynność to już postępowania i nie musisz w trakcie postępowanie być obecna. Urząd może wysyłać pocztą.)
UWAGA UWAGA CAŁE ZAJŚCIE NAGRAWYSZ I PUBLIKUJESZ.
Zgodnie z wyrokiem TSUE wizerunek funkcjonariuszy nie jest objęty ochroną i można nagrywać i publikować. 
Czy masz prawo odmówić przyjęcia, jeśli wskażesz pełnomocnika? I co może zrobić Sanepid? TAK
Przeczytaj klikając tutaj krótką analizę przepisów. Możesz do niej wrócić w trakcie kontroli

Jeśli po kontroli SANEPID dalej uprze się, że chce prowadzić postępowanie?
Skontaktuj się z Pawłem Tanajno na dane podane w umowie i przeczytaj informacje, jakie znajdziesz pod tym linkiem. Kilkaj tu.

Pobierz do druku w PDF
Pobierz do druku w DOCX
 

 

CO DAJE MI TA UMOWA?
Czytaj więcej
Pomijając niekonstytucyjność rozporządzeń, działalność kuchni i barów łącznie z licencją na alkohol, jest legalna w opcji z wydaniem/ na wynos. (pojęcia wydania i wynosu omówione w materiale video powyżej – obejrzyj). W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że pojęcie „na wynos” nie jest nigdzie zdefiniowane w ustawach. Nie jest zdefiniowane również czy wynos przez kogoś ma być realizowany.Przyglądając się galeriom handlowych i znajdującym się w nich foodcourt’om zauważyliśmy, że rozbieżność podmiotu dysponenta prawnego kuchni i sali czyni wydawanie klientom posiłków i napojów – świadczeniem na wynos. Wynoszą oni bowiem zamówione produkty z kuchni/baru na salę będącą w dyspozycji prawnej innego podmiotu.Oczywiście, ten stan prawny jest przedmiotem wielu dyskusji, ale mając na uwadze, że działalność kuchni i baru na wynos jest legalne, odpowiedzialność za spożycie na sali ponosi wyłącznie dysponent Sali. Mandaty, kary z sanepidu (Inspekcji Sanitarnej) mogą dotykać wyłącznie tej osoby, która umożliwiła klientom zasiadanie przy stołach i konsumpcje. Paweł Tanajno prowadząc akcję #otwieraMY sprawdził w praktyce skuteczność tej metody. Teraz spółka JOPILAR proponuje państwu masowe multiplikowanie tych rozwiązań w całym kraju, biorąc na Siebie odpowiedzialność i ciężar podstępowań administracyjnych.Posiadając umowę na wypadek kontroli Sanepidu lub policji, wskazujecie, iż prowadzicie dalej działalność zgodnie z rozporządzeniem – czyli tylko na wynos, a salę dzierżawi od was spółka JOPILAR Sp. z o.o i to ona udostępnia ją klientom.

przykład pisma do sanepidu patrz klikając tutaj

Zobacz jak działa umowa w trakcie kontroli Sanepidu.


 

 

JUŻ MAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE SANEPIDU
Czytaj więcej
JOPILAR zawiera umowy od 25.01.2021. Może od tej daty zawrzeć umowę podnajmu części lokalu. Datę rozpoczęcia najmu wskazujesz sam. Możesz wpisać datę 25.01.2021 jeśli byłeś wcześniej umówiony ustnie z Pawłem Tanajno na taki najem a teraz tylko potwierdzasz umowę ustną w formie pisemnej.

 

JAK OTRZYMAM UMOWĘ
Czytaj więcej
Wybierając opcję umowy odpowiednią dla twojego lokalu rozpoczniesz proces wypełniania danych do umowy. Dokonasz płatności. Po dokonaniu płatności w ostatnim kroku nr 6 będziesz mógł wydrukować umowę i fakturę. Dokumenty będą tam zawsze dostępne, i będziesz mógł wrócić do formularza kiedy chcesz. Umowa jest opatrzona podpisem Pawła Tanajno reprezentującego spółkę JOPILAR. Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków elektronicznych i dowodem jej zwarcia jest również wniesienie opłaty manipulacyjnej.

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Czytaj więcej
Umowa zawierana jest na jeden miesiąc od daty, którą wskażesz jako początek najmu, nie wcześniej niż 25.01.2021.
 

 

CZY KLIENCI SIEDZĄCY LUB JEDZĄCY NA WYDZIERŻAWIONEJ SALI SĄ NARAŻENI NA JAKIEŚ KARY?
Czytaj więcej
Czy klient lokalu gastronomicznego może dostać karę za brak maseczki?
Zawsze o to pytaliście i w kontekście dzierżawy lokalu dla innego podmiotu.
W związku z akcją #otwieraMY mamy dziurę legislacyjną odnośnie zachowania klientów w lokalach otwartych bo ustawodawca nie przewidział, że będą otwarte.
Ustawodawca nie ograniczył w żaden sposób działania sal gdzie mogą usiąść ludzie, wyłączonych od lokalu gastronomicznego.
Dokładną analizę prawną znajdziecie na stronie kancelarii mecenasa Paprockiego pobierz klikając tutaj.

 

CO JEŚLI DO GRY WKRACZA PROKURATOR?
Czytaj więcej
Nie możesz odpowiadać karnie za to co dzieje się na wydzierżawionej przez Ciebie sali. Całą odpowiedzialność bierze na Siebie Paweł Tanajno. Ty działasz wyłącznie z prawem czyli sprzedajesz na wynos.
 

 

TREŚĆ UMOWY i JAKIE DANE WPROWADZAM SAM
Czytaj więcej
Rozpoczynając proces rejestracji wybranej z pierwszej strony opcji, uzyskasz taką umowę wraz z podpisem prezesa JOPILAR – Pawła Jana Tanajno, wraz cyfrowym identyfikatorem ją uwiarygadniającym.Umowa dzierżawy części lokalu użytkowego i reklamy IDZawarta w dniu (data bieżąca) w Warszawie pomiędzy:
JOPILER Sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78 m 195
02-640 Warszawa z siedzibą w Warszawie
KRS 0000876213, NIP 525-284-80-63 REGON 387874510
Adres e-mail do wykonania niniejszej umowy pytania@otwiera-my.pl
Reprezentowana przez Pawła Jana Tanajno
zwany dalej NAJEMCĄ
a
(tutaj dane twojej firmy – adres, NIP, REGON , imię i nazwisko reprezentanta
Dane te podajesz w formularzu.
……………………………………………………)

Zwany dalej WYNAJMUJĄCYM.
zwanymi łącznie Stronami
o treści następującej:§ 1
Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo do wynajęcia części lokalu położonego pod adresem (tutaj adres lokalu, w którym chcesz wynająć salę)
§ 2
Wynajmujący oddaje Najemcy do używania, z dniem (data początku najmu jaką podasz sam, nie wcześniej niż 25.01.2021), część lokalu wraz z wyposażeniem do siedzenia typu stoły, ławy, krzesła w Sali :
(Opis wynajętej Sali + ewentualnie zdjęcia)
z wyłączeniem kuchni, pozostałego zaplecza gastronomicznego oraz baru i miejsca wydawania posiłków i napojów na wynos, toalet, znajdujących się pod tym adresem. Jeśli w powyższym opisie znajdują się inne powierzchnie lub obiekty, niż sala z wyposażeniem do siedzenia, to mając na uwadze postanowienia § 7 pkt. 3 niniejszej umowy zakres najmu ich nie obejmuje.
§ 3
Umowa zostaje zawarta na miesiąc z możliwością natychmiastowego wypowiedzenia przez WYNAJMUJACEGO drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-mail. Natychmiastowe wypowiedzenie nie wymaga podania przyczyn.
§ 4
1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu liczonego jako iloraz 100 zł i ilości dni obowiązywania umowy, jednocześnie Wynajmujący zaś zapłaci Najemcy za reklamę logo na stronie serwisu otwiera-my.pl, w kwocie liczonego jako iloraz 100 zł i ilości dni obowiązywania umowy. Między stronami nastąpi kompensata rozliczeń.
2. Należność za wykonanie umowy zostanie rozliczona po zakończeniu umowy i wystawieniu faktury przez Wynajmującego za Najem. W odpowiedzi Najemca wystawi fakturę za reklamę. Płatności rozliczane są poprzez kompensatę wzajemną .
3. Najemcę nie obciążają żadne opłaty oprócz czynszu opisanego w umowie.
4. Najemca nie odpowiada za stan techniczny lokalu w żadnym jego aspekcie np. spełnienie warunków PPOŻ oraz za ewentualne zniszczenia. Wynajmujący odpowiada za stan techniczny lokalu w całym okresie najmu.
5. Wynajmujący ma prawo wejścia na teren wydzierżawionego lokalu w celu wykonania prac konserwujących, sprzątania, aranżacji, interwencji wraz z Sali: prawem żądania opuszczenia lokalu, wobec osób trzecich tam się znajdujących, nawet jeśli będą gośćmi lub klientami Najemcy.

§ 5
Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 6
Najemca nie będzie podnajmował lokalu osobom trzecim.
§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla Najemcy.
3. Umowa zostaje sporządzona za pośrednictwem środków elektronicznych (strona internetowa pod adresem otwiera-my.pl). Treść umowy jest generowana automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez WYNAJMUJĄCEGO dotyczących : danych wynajmującego, adresu lokalu, opis fragmentu powierzchni, która podlega dzierżawie, dnia rozpoczęcia najmu. Jeśli treści i ustalenia we wprowadzonych danych sprzeciwiają się pozostałym postanowieniom umowy należy traktować je za nieważne
4. Umowa może być powielana w dowolnej ilości egzemplarzy zawierających cyfrowy skan podpisu Pawła Jana Tanajno. Dowodem zawarcia umowy tej treści jest wniesienie opłaty manipulacyjnej za pomocą elektronicznych środków
płatności w odpowiedniej wysokości przez WYNAJMUJĄCEGO lub osobę wskazaną przez niego tj (tutaj imię i nazwisko reprezentanta)
5. Wzór umowy jest dostępny na stronie otwiera-my.pl i jakiekolwiek odstępstwa od tego wzoru czynią umowę nieważną.
6. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest posiadanie przez WYNAJMUJĄCEGO faktury z opłatą manipulacyjną, której numer będzie zgodny z numerem niniejszej umowy.
Płatność musi być wykonana z konta należącego do WYNAJMUJĄCEGO lub do jego reprezentanta opisane w umowie. Dla ważności umowy należy podać prawidłowy numer telefonu będący własnością WYNAJMUJĄCEGO lub reprezentanta. Numer zawartej umowy będzie publikowany na stronie otwiera-MY.pl, aby każdy podmiot który zobaczy umowę, mógł zweryfikować jej obowiązywanie.