0

#otwieraMY Gastronomię. 100% bezpieczeństwo. Bez kar z sanepidu (PPIS). Zobacz jak?

OFERTA DLA LOKALI ŚWIADCZYĄCYCH USŁUGI GASTRONOMICZNE
Czytaj więcej
Kluby (bez tańca), puby, restauracje, pozostałe lokale gastronomiczne, sale weselne (bez tańca) i inne obiekty, w których jest możliwe wyraźne rozdzielenie części gastronomicznej (kuchnia, bar) od części jadalnej, na wzór foodcourt’ów w galeriach handlowych i otworzyły się już lub zamierzają się otworzyć w ramach akcji #otwieraMY.
#otwieraMY legalnie na wynos do foodcourtu#otwieraMY legalnie
Zajrzyj do całego artykułu w Radio Zet

 

 

JAKIE JEST RYZYKO UTRATY ŚWIADCZEŃ Z PFR
Czytaj więcej
NAJWAŻNIEJSZE !!
Wszelkie uchybienia rozporządzeniom, jakie mogą być uznane za złamanie obostrzeń dotyczą tylko działalności sali, gdyż pamiętaj, że kuchnia i bar mogą działać legalnie na wynos.
Wynajmując salę spółce JOPILER, całkowicie odcinasz się od ryzyka złamania obostrzeń i nie grozi ci, żadne odebranie funduszy z PFR.
Regulacje ustawowe zostały wprowadzone dopiero 2 grudnia, zatem od tego momentu obowiązują przepisy. Tarcza PFR 1 jest w wyjęta z tych obostrzeń.
Regulacje mogą dotyczyć świadczeń przyznawanych w styczniu i lutym.
ODEBRANIE ŚWIADCZEŃ NIE JEST MOŻLIWE BEZ WYROKU SĄDU PO 2-3 LATACH PROCESU
Przyznanie pomocy finansowej w ramach programu przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19 opiera się na umowie cywilnoprawnej ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie możliwości rozwiązania takiej umowy i domagania się zwrotu pobranych świadczeń. Organ administracji rządowej na podstawie takiej umowy nie posiada kompetencji samodzielnego rozstrzygania spornych kwestii, a tym bardziej windykacji spornych należności. W każdym przypadku o podstawie rozwiązania umowy i obowiązku zwrotu dofinansowania będzie decydował niezależny sąd. Administracja rządowa w przekazie informacyjnym zdaje się przekonywać o możliwości „cofnięcia” czy „odebrania” przyznanej pomocy finansowej na podstawie aktu władczego, np. decyzji. Rzecz w tym, iż w stosunkach cywilnoprawnych taki mechanizm nie funkcjonuje. Termin „decyzja”, którym posługują się przepisy regulujące zasady przyznawania wsparcia finansowego w ramach tzw. tarczy antycovidowej, odnosi się do wewnętrznych decyzji (opinii, rozstrzygnięć, ustaleń) właściwego funduszu. Decyzja w tym znaczeniu nie powinna być nawet mylona z decyzją administracyjną, która w tym przypadku nie ma zastosowania. Decyzje administracyjne, podobnie jak mandaty wykroczeniowe, które w ostatnim czasie stały się fundamentem „programu informacyjnego” rządu, mogą dotyczyć jedynie ściśle określonych kwestii, jak np. nieprzestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych, pracowniczych itp. Decyzja administracyjna nie będzie jednak „narzędziem” właściwym do rozstrzygania o zwrocie pomocy finansowej udzielonej na podstawie umowy. 

 

JAK OZNACZYĆ LOKAL, ABY SANEPID WIEDZIAŁ WSZYSTKO NA WEJŚCIU. Jak postępować w trakcie wizyty Sanepidu?
Czytaj więcej
PRZECZYTAJ KILKA RAZY PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ I POSTĘPUJ DOKŁADNIE WEDŁUG NIEJ BEZ ŻADNYCH ODSTĘPSTW.
Poinformuj klientów na wejściu aby wiedzieli jak działasz.(Plakat do pobrania na końcu artykułu)
Sprzedajesz tylko na wynos.
Oni mogą usiąść ale na sali wynajętej przez spółkę.

W przypadku kontroli, zawsze żądaj kopii protokół kontroli i go podpisz. NAJWAŻNIEJSZE – zgodnie z instrukcją poniże musisz wskazać adres do doręczeń i inną osobę, jako pełnomocnika(nie musi być prawnik)
Nie myl protokołu kontroli z innymi dokumentami typu: postanowienia o wszczęciu postępowania, decyzja itp. Tych nie podpisujesz, i jeśli wpiszesz adres do doręczeń i inną osobę to oczywiście nie odbierasz w żadnej formie tych dokumentów nawet, jak rzucą na stół to jest nieważne. Dotyczy to wszystkich dokumentów oprócz protokołu kontroli.

ZAWSZE w protokole kontroli wpisz w dziale „UWAGI STRONY DO PROTOKOŁU” następującą informację :

  • W niniejszej sprawie wszelką korespondencję proszę kierować do pełnomocnika Pawła Tanajno 02-640 ul. J.P. Woronicza 78 m 195. Wszystkie prawa do działania w sprawie przekazałam/łem pełnomocnikowi i nie mam prawa ani obowiązku odbierać żadnych doręczeń w związku z tą sprawą – takie są warunki reprezentacji wynikające z KPA.
    Wbrew zapisom w protokole, prowadzę działalność wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem sprzedając na wynos a sala i ludzie na niej się znajdujący to obiekt w dyspozycji spółki JOPILER. Kontrolujący poświadczyli nieprawdę stwierdzając inaczej. Na wejściu jest wielka informacja jednoznacznie wskazująca, że ja nie prowadzę obsługi klientów w obiekcie na miejscu i nie sprzedaję z obsługą na miejscu. Poczekalnia ze stołami i krzesłami, na której mogło dojść zdaniem kontrolerów do naruszeń nie jest w mojej dyspozycji prawnej.

 
Jeśli masz innego pełnomocnika wpisz jego dane do tekstu powżyej
 
UWAGA UWAGA Oprócz protokołu kontroli z w/w adnotacją
POD ŻADNYM POZOREM NIE ODBIERASZ W LOKALU ŻADNYCH WIĘCEJ DOKUMENTÓW CHOĆBY STAŁO CI NAD GŁOWĄ 1000 ZOMOwców, milion policjantów z wydziału kryminalnego, antyterroryści, spadochroniarze, czołgi A NAWET SAM DIABEŁ.

Piszemy nieco przesadnie ale właśnie w tym momencie jest popełniane najwięcej błędów. Chcemy cię przygotować na grę psychologiczną, jaką prowadzi policja, aby zastraszyć i zmusić do odebrania decyzji lub innych dokumentów, jakie wystawią po sporządzeniu protokołu, bo mogą legalnie zamknąć lokal lub utrudniać jego działanie tylko na podstawie doręczonej decyzji. Każde inne działanie jest przestępstwem policjantów.
 
KONSEKWENTIE MÓWISZ: „Proszę kontaktować się z pełnomocnikiem” – i powtarzasz to jak zdrowaśki w różańcu – cały czas to samo, gdy będą ci wciskać papiery inne niż protokół kontroli

NAWET JAK BĘDĄ CI ODCZYTYWAĆ PROTOKÓŁ, RZUCAĆ NA STÓŁ, PRÓBOWAĆ WRĘCZAĆ PRACOWNIKOM – TY POWTARZASZ „Proszę kontaktować się z pełnomocnikiem”. I tak w kółko aż do znudzenia.

JAK PRESJA BĘDZIE NIE DO ZNIESIENIA, BĘDZIE CIĘ TO PRZERASTAĆ TO PO PODPISANIU PRTOKOŁU OPUSZCZASZ LOKAL. Nie ma żadnych przepisów nakazujących ci pozostanie w nim, po zakończonej kontroli.(kontrola kończy się po podpisaniu protokołu kontroli, dalsze czynność to już postępowania i nie musisz w trakcie postępowanie być obecna. Urząd może wysyłać pocztą na wskazany adres do pełnomocnika)

UWAGA UWAGA CAŁE ZAJŚCIE NAGRAWYSZ I PUBLIKUJESZ.
Zgodnie z wyrokiem TSUE wizerunek funkcjonariuszy nie jest objęty ochroną i można nagrywać i publikować. 

Czy masz prawo odmówić przyjęcia, jeśli wskażesz pełnomocnika? I co może zrobić Sanepid? TAK
Przeczytaj klikając tutaj krótką analizę przepisów. Możesz do niej wrócić w trakcie kontroli

Jeśli po kontroli SANEPID dalej uprze się, że chce prowadzić postępowanie?
Skontaktuj się z przedstawicielami strajku przedsiębiorców lub z Pawłem Tanajno.

  • Ania 511200665
  • Krzysztof 506179777
  • Joanna 502627530
  • Arkadiusz 720831453
  • TOMASZ 690804480

KONIECZNIE DOŁĄCZ DO GRUP WSPARCIA,GDZIE GROMADZĄ SIE PRZEDSIĘBIORCY Z REGIONU.

Materiały dodatkowe:
PLAKAT DO OZNACZENIA LOKALU Pobierz do druku w PDF
PLAKAT DO OZNACZENIA LOKALU Pobierz do druku w DOCX
Jeśli trzeba będzie napisac do Sanepidu pismo tutaj masz wzór wniosków dowodowych

 

 

CO DAJE MI TA UMOWA?
Czytaj więcej
Pomijając niekonstytucyjność rozporządzeń, działalność kuchni i barów łącznie z licencją na alkohol, jest legalna w opcji z wydaniem/ na wynos. (pojęcia wydania i wynosu omówione w materiale video powyżej – obejrzyj). W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że pojęcie „na wynos” nie jest nigdzie zdefiniowane w ustawach. Nie jest zdefiniowane również czy wynos przez kogoś ma być realizowany.Przyglądając się galeriom handlowych i znajdującym się w nich foodcourt’om zauważyliśmy, że rozbieżność podmiotu dysponenta prawnego kuchni i sali czyni wydawanie klientom posiłków i napojów – świadczeniem na wynos. Wynoszą oni bowiem zamówione produkty z kuchni/baru na salę będącą w dyspozycji prawnej innego podmiotu.Oczywiście, ten stan prawny jest przedmiotem wielu dyskusji, ale mając na uwadze, że działalność kuchni i baru na wynos jest legalne, odpowiedzialność za spożycie na sali ponosi wyłącznie dysponent Sali. Mandaty, kary z sanepidu (Inspekcji Sanitarnej) mogą dotykać wyłącznie tej osoby, która umożliwiła klientom zasiadanie przy stołach i konsumpcje. Paweł Tanajno prowadząc akcję #otwieraMY sprawdził w praktyce skuteczność tej metody. Teraz spółka JOPILAR proponuje państwu masowe multiplikowanie tych rozwiązań w całym kraju, biorąc na Siebie odpowiedzialność i ciężar podstępowań administracyjnych.Posiadając umowę na wypadek kontroli Sanepidu lub policji, wskazujecie, iż prowadzicie dalej działalność zgodnie z rozporządzeniem – czyli tylko na wynos, a salę dzierżawi od was spółka JOPILAR Sp. z o.o i to ona udostępnia ją klientom.przykład pisma do sanepidu patrz klikając tutajZobacz jak działa umowa w trakcie kontroli Sanepidu.

 

 

ZABEZPIECZ SIĘ DODATKOWO – OTWÓRZ MIEJSCE NA SPOTKANIA PARTYJNE – TO DZIAŁA
Czytaj więcej
We wszystkich rozporządzeniach od 2020 roku, wykluczają z obostrzeń spotkania służbowe. Spotkania obywateli, którzy oddolnie i samodzielnie tworzą koła partii strajk przedsiębiorców, mają przy sobie deklaracje członkowskie (link na dole) mają charakter służbowy członków organizacji STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW.

Zdaniem rzecznika działania policja naruszają demokratyczny ład w Polsce, dyskryminują jedyną pozaparlamentarną opozycję, odbierają obywatelom ich fundamentalne prawa, które nie mogą być ograniczone drogą rozporządzenia.

SPRAWA JEST WIELKIEJ WAGI – BO NISZCZENIE ŁADU DEMOKRATYCZNEGO UNIEMOŻLIWIANIA DZIAŁANIA JEDYNEJ POZAPARLAMENTARNEJ OPOZYCJI, ZMUSZA RZĄD KACZYŃSKIEGO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED ORGANAMI UE i SPOŁECZNOŚCIĄ MIĘDZYNARODOWĄ.

Zachęcamy wszystkich obywateli w całym kraju, aby składali deklarację przystąpienia do partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW i spotykali się organizując się oddolnie w klubach, restauracjach, salonach fryzjerskich i kosmetycznych, w siłowniach i klubach fitnes, na salach weselnych. Przypominamy, że spotkania partyjne mogą się odbywać w dowolnej formie. Ustawa o partiach politycznych nie narzuca żadnych obostrzeń w tym zakresie. Możecie tańczyć, śpiewać, konsumować, czesać się, podnosić ciężary. Ważne żebyście rozmawiali o Polsce i o zmianie partii rządzącej na STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW.Zachęcamy, aby każdy ogłosił swój lokal przeznaczył na spotkanie członków partii. Każdy kto przyjdzie się strzyć, jeść lub tańczyć może brać udział w spotkaniu partyjny, jako w spotkaniu służbowym. Oddolnie ludzie mogą decydować, aby spotykać gdzie chcą i w formie jakiej chcą. W ustawie o partiach politycznych nie ma żadnych ograniczeń.
 
Oznacz swój lokal flagami i palakatmi partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. Ogłoś swój lokal jako miejsce spotkań partyjnych. Zostań lokalnym przedstawicielem partii. Każda interwencja policji w twoim lokalu to będzie atak na ład demokratycznych, naruszenie praw obywateli do zrzesztania się. To będzie już nie tylko krajowe przestępstwo policji ale skandal międzynardoowy za który policja i rząd PIS odpowie. Osoby, które będą przychodzić do waszych lokali, powinny wypełnić deklarację przystąpienia do partuu STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. Trzymają ją przy sobie i po rozmowie o Polsce, o zmianach jakie trzeba wprowadzić, mogą ją zostawić lub zabrać ze Sobą by złożyć później.
 
Link do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich : patrz klikając tutaj
 
Link do deklaracji :
pobierz klikając tutaj
 
OTWIERAMY DZIĘKI WOLNOŚCI ZRZESZANIA SIĘ.
SKUTECZNIE WOBEC INTERWENCJI POLICJI I SANEPIDU.
Jak to działa otrzeźwiająco na urzędników i policją możesz obejrzeć poniżej. Interwencja policja w restauracji, gdzie odbywało się spotkanie partyjne

 

 

POLITYKA CISZY I SUKCESY GASTRONOMÓW W AKCJI #otwieraMY
Czytaj więcej
Obserwując jak władze centralne, korzystając z informacji na grupie STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, kierował do lokalnej policji i sanepidów zlecenie nachodzenia i kontrolowania lokali, które ujawniły otworzenie lokalu, postanowiliśmy zmienić naszą politykę i od początku lutego działamy zgodnie z polityką ciszy. Zapoznaj się z tymi zasadami klikając tutaj.
Tysiące obiektów otworzyło się dla klientów i działają bez przeszkód. Lokale przygotowane zgodnie z instrukcją dają urzędnikom sygnał, że znamy prawo i jesteśmy przygotowani. Kontrole się kończą pozytywnie lub służby udają, że te lokale działają tylko na wynos.
Było kilka przypadków trudnych, które dzięki naszej społeczności STRAJKU PRZEDSIĘBIORCÓW – udało się pokonać. W przypadku tych lokali nie musimy działać w ciszy bo one działają już legalnie, decyzje Sanepiedu i kary zostały albo uchylone albo umorzone. Zatem prezentujemy wam nasze pierwsze sukcesu, które możemy już jawnie ogłosić.suckes akcji #otwieraMY sanepid akceptuje

 

 

JUŻ MAM POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE SANEPIDU
Czytaj więcej
JOPILAR zawiera umowy od 25.01.2021. Może od tej daty zawrzeć umowę podnajmu części lokalu. Datę rozpoczęcia najmu wskazujesz sam. Możesz wpisać datę 25.01.2021 jeśli byłeś wcześniej umówiony ustnie z Pawłem Tanajno na taki najem a teraz tylko potwierdzasz umowę ustną w formie pisemnej.

 

 

JAK OTRZYMAM UMOWĘ
Czytaj więcej
Wybierając opcję umowy odpowiednią dla twojego lokalu rozpoczniesz proces wypełniania danych do umowy. Dokonasz płatności. Po dokonaniu płatności w ostatnim kroku nr 6 będziesz mógł wydrukować umowę i fakturę. Dokumenty będą tam zawsze dostępne, i będziesz mógł wrócić do formularza kiedy chcesz. Umowa jest opatrzona podpisem Pawła Tanajno reprezentującego spółkę JOPILAR. Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków elektronicznych i dowodem jej zwarcia jest również wniesienie opłaty manipulacyjnej.

 

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Czytaj więcej
Umowa zawierana jest na jeden miesiąc od daty, którą wskażesz jako początek najmu, nie wcześniej niż 25.01.2021.

 

 

CZY KLIENCI SIEDZĄCY LUB JEDZĄCY NA WYDZIERŻAWIONEJ SALI SĄ NARAŻENI NA JAKIEŚ KARY?
Czytaj więcej
Czy klient lokalu gastronomicznego może dostać karę za brak maseczki?
Zawsze o to pytaliście i w kontekście dzierżawy lokalu dla innego podmiotu.
W związku z akcją #otwieraMY mamy dziurę legislacyjną odnośnie zachowania klientów w lokalach otwartych bo ustawodawca nie przewidział, że będą otwarte.
Ustawodawca nie ograniczył w żaden sposób działania sal gdzie mogą usiąść ludzie, wyłączonych od lokalu gastronomicznego.
Dokładną analizę prawną znajdziecie na stronie kancelarii mecenasa Paprockiego pobierz klikając tutaj.

 

 

CO JEŚLI DO GRY WKRACZA PROKURATOR?
Czytaj więcej
Nie możesz odpowiadać karnie za to co dzieje się na wydzierżawionej przez Ciebie sali. Całą odpowiedzialność bierze na Siebie Paweł Tanajno. Ty działasz wyłącznie z prawem czyli sprzedajesz na wynos.

 

 

TREŚĆ UMOWY i JAKIE DANE WPROWADZAM SAM
Czytaj więcej
Rozpoczynając proces rejestracji wybranej z pierwszej strony opcji, uzyskasz taką umowę wraz z podpisem prezesa JOPILAR – Pawła Jana Tanajno, wraz cyfrowym identyfikatorem ją uwiarygadniającym.Umowa dzierżawy części lokalu użytkowego i reklamy IDZawarta w dniu (data bieżąca) w Warszawie pomiędzy:
JOPILER Sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78 m 195
02-640 Warszawa z siedzibą w Warszawie
KRS 0000876213, NIP 525-284-80-63 REGON 387874510
Adres e-mail do wykonania niniejszej umowy pytania@otwiera-my.pl
Reprezentowana przez Pawła Jana Tanajno
zwany dalej NAJEMCĄ
a
(tutaj dane twojej firmy – adres, NIP, REGON , imię i nazwisko reprezentanta
Dane te podajesz w formularzu.
……………………………………………………)

Zwany dalej WYNAJMUJĄCYM.
zwanymi łącznie Stronami
o treści następującej:§ 1
Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo do wynajęcia części lokalu położonego pod adresem (tutaj adres lokalu, w którym chcesz wynająć salę)
§ 2
Wynajmujący oddaje Najemcy do używania, z dniem (data początku najmu jaką podasz sam, nie wcześniej niż 25.01.2021), część lokalu wraz z wyposażeniem do siedzenia typu stoły, ławy, krzesła w Sali :
(Opis wynajętej Sali + ewentualnie zdjęcia)
z wyłączeniem kuchni, pozostałego zaplecza gastronomicznego oraz baru i miejsca wydawania posiłków i napojów na wynos, toalet, znajdujących się pod tym adresem. Jeśli w powyższym opisie znajdują się inne powierzchnie lub obiekty, niż sala z wyposażeniem do siedzenia, to mając na uwadze postanowienia § 7 pkt. 3 niniejszej umowy zakres najmu ich nie obejmuje.
§ 3
Umowa zostaje zawarta na miesiąc z możliwością natychmiastowego wypowiedzenia przez WYNAJMUJACEGO drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-mail. Natychmiastowe wypowiedzenie nie wymaga podania przyczyn.
§ 4
1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu liczonego jako iloraz 100 zł i ilości dni obowiązywania umowy, jednocześnie Wynajmujący zaś zapłaci Najemcy za reklamę logo na stronie serwisu otwiera-my.pl, w kwocie liczonego jako iloraz 100 zł i ilości dni obowiązywania umowy. Między stronami nastąpi kompensata rozliczeń.
2. Należność za wykonanie umowy zostanie rozliczona po zakończeniu umowy i wystawieniu faktury przez Wynajmującego za Najem. W odpowiedzi Najemca wystawi fakturę za reklamę. Płatności rozliczane są poprzez kompensatę wzajemną .
3. Najemcę nie obciążają żadne opłaty oprócz czynszu opisanego w umowie.
4. Najemca nie odpowiada za stan techniczny lokalu w żadnym jego aspekcie np. spełnienie warunków PPOŻ oraz za ewentualne zniszczenia. Wynajmujący odpowiada za stan techniczny lokalu w całym okresie najmu.
5. Wynajmujący ma prawo wejścia na teren wydzierżawionego lokalu w celu wykonania prac konserwujących, sprzątania, aranżacji, interwencji wraz z Sali: prawem żądania opuszczenia lokalu, wobec osób trzecich tam się znajdujących, nawet jeśli będą gośćmi lub klientami Najemcy.§ 5
Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 6
Najemca nie będzie podnajmował lokalu osobom trzecim.
§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla Najemcy.
3. Umowa zostaje sporządzona za pośrednictwem środków elektronicznych (strona internetowa pod adresem otwiera-my.pl). Treść umowy jest generowana automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez WYNAJMUJĄCEGO dotyczących : danych wynajmującego, adresu lokalu, opis fragmentu powierzchni, która podlega dzierżawie, dnia rozpoczęcia najmu. Jeśli treści i ustalenia we wprowadzonych danych sprzeciwiają się pozostałym postanowieniom umowy należy traktować je za nieważne
4. Umowa może być powielana w dowolnej ilości egzemplarzy zawierających cyfrowy skan podpisu Pawła Jana Tanajno. Dowodem zawarcia umowy tej treści jest wniesienie opłaty manipulacyjnej za pomocą elektronicznych środków
płatności w odpowiedniej wysokości przez WYNAJMUJĄCEGO lub osobę wskazaną przez niego tj (tutaj imię i nazwisko reprezentanta)
5. Wzór umowy jest dostępny na stronie otwiera-my.pl i jakiekolwiek odstępstwa od tego wzoru czynią umowę nieważną.
6. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest posiadanie przez WYNAJMUJĄCEGO faktury z opłatą manipulacyjną, której numer będzie zgodny z numerem niniejszej umowy.
Płatność musi być wykonana z konta należącego do WYNAJMUJĄCEGO lub do jego reprezentanta opisane w umowie. Dla ważności umowy należy podać prawidłowy numer telefonu będący własnością WYNAJMUJĄCEGO lub reprezentanta. Numer zawartej umowy będzie publikowany na stronie otwiera-MY.pl, aby każdy podmiot który zobaczy umowę, mógł zweryfikować jej obowiązywanie.