0

#otwieraMY Sale weselne i bankietowe.

DLA KOGO OFERTA ?
Czytaj więcej
Sale weselne i bankietowe z miejscem do tańczenia i z miejscem do spożywania posiłków. Również inne obiekty posiadające wyodrębnioną kuchnię, która zgodnie z rozporządzeniem może sprzedawać na wynos, przestrzeń do spożycia i przestrzeń do tańczenia. WAŻNE – do legalnego zastosowania prezentowanych metod, musisz posiadać prawo do dysponowania lokalem z możliwością podnajmu jego wybranych części.

 

DLACZEGO JEST LEGALNIE ?
Czytaj więcej
Twój obiekt wizualnie stanowi całość, w rzeczywistości prawnej możesz go dowolnie podzielić i wyodrębnić części na potrzeby umowy dzierżawy. Nawet jeśli to wyodrębnienie nie pokrywa się z liniami ścian, możesz wynajmować np. tylko parkiet, albo tylko miejsce gdzie są stoły i krzesła. Możesz wynająć te części lokalu innemu podmiotowi.

#otwieraMY sale bankietowe

 

Co to daje?
Jako właściciel kuchni przestajesz sprzedawać do spożycia na miejscu. Wszystko co sprzedajesz jest na wynos. Nie odpowiadasz za to co się dzieje na sali, której po dzierżawie, przestajesz być dysponentem. Za to odpowiada podmiot, który jest jej prawnym dysponentem.
Żeby lepiej zrozumieć koniecznie obejrzyj ten materiał video:

 

Tą metodę legalnego funkcjonowania otwartych lokali gastronomicznych praktykujemy od 3 miesięcy akcji #otwieraMY. Lokale, które ściśle przestrzegają procedury, cały czas działają, bez kar i bez decyzji o zamknięciu. Legalne otworzenie sali weselnej czy bankietowej będzie miało element gastronomiczny i taneczny. Zanim więc przejdziemy do omówienia cześci dotyczącej legalnych tańców musisz się dobrze zapoznać z całą instrukcją dotyczącą gastronomii KLIKAJĄC TUTAJ

Bez tej wiedzy, nie poradzisz sobie z legalną organizacją. Zakładamy, iż zapoznałeś się czytając w/w podany link ze wszystkimi aspektami legalnego funkcjonowania lokali gastronomicznych, przejdźmy do dodatkowego problemu sal weselnych i bankietowych – tańca.
Dla potrzeb legalnego zorganizowania tańca potrzebujesz mieć dodatkowo wyodrębnioną powierzchnię na taniec i ją wydzierżawić.
Po drugie potrzebujesz podmiotu, który ma zarejestrowaną w PKD działalność klubu sportowego i to on musi być dzierżawcą powierzchni do tańca.
Jeśli spełniasz te dwa warunki to zgodnie z rozporządzeniem z 19 marca wraz z nowelizacjami (numeracja może się zmieniać):

§ 9. 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności
polegającej na prowadzeniu:
1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego
w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
to możesz, jako taneczny klub sportowy, legalnie urządzać zajęcia z tańca dla gości, spełniając także drugi warunek.
W czasie najcięższego lockdownu rząd dodał także, inny warunek działalności dla klubów sportowych :
„16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej
i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546
sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa
w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami
kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport
w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Do spełnienia tych dwóch warunków z rozporządzenia wystarczy, aby wszyscy goście weselni podpisali deklarację przystąpienia do klubu i potwierdzili, iż odebrali w gotówce stypendium sportowe w wysokości 1 grosza. Taka wartość stypendium jest zwolniona ze wszelkich zgłoszeń i podatków w zakresie skarbowym.

SKĄD JA WEZMĘ KLUB SPORTOWY?
Klub sportowy może prowadzić jakakolwiek firma, która do swojego PKD zarejestruje odpowiedni numer dla działalności klubu sportowego. Nie ma obowiązku żadnej rejestracji w dodatkowych rejestrach publicznych. Klub sportowy to taka sama działalność jak każda inna. Oczywiście, aby prezentowany sposób zadziałał to musi być inna firma niż ta, która organizuje produkcje żywności, która zawiaduje kuchnią.

Czy ja dam radę to ogarnąć?
Jasne , to nic trudnego, ale jeśli nie masz na to czasu to specjalnie dla potrzeby akcji #otwieraMY stworzyliśmy spółkę JOPILER , z którą wypełniając formularz, zawrzesz elektroniczną umowę na część gastronomiczną i na część weselnego tańca sportowego, gdyż spółka posiada w PKD działalność klubu weselnego tańca sportowego. Kliknij w przycisk poniżej i rozpocznij rejestrację.

 

 

POLICJA MA WĄTPLIWOŚCI KTO JEST SPORTOWCEM?
Czytaj więcej
często się zdarza, że liniowi policjanci i urzędnicy nigdy nie widzieli na oczy ustawy o sporcie. Żyją wyobrażeniami zbudowanymi w telewizji, że sportowiec to musi na olimpiady jeździć.

Ustawa o sporcie została tak napisana (po nowelizacji w 2020 roku !), że sport ma bardzo szeroką definicję. Wyedukuj policjanta na temat prawa i przepisów i pokaż mu ustawę :

Źródło do ustawy Sejmowej – kliknij tutaj


#otwieraMY legalnie <

 

JAK OZNACZYĆ LOKAL, ABY SANEPID WIEDZIAŁ WSZYSTKO NA WEJŚCIU. Jak postępować w trakcie wizyty Sanepidu?
Czytaj więcej
PRZECZYTAJ KILKA RAZY PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ I POSTĘPUJ DOKŁADNIE WEDŁUG NIEJ BEZ ŻADNYCH ODSTĘPSTW.
Poinformuj klientów na wejściu aby wiedzieli jak działasz.(Plakat do pobrania na końcu artykułu)
Sprzedajesz tylko na wynos.
Oni mogą usiąść ale na sali wynajętej przez spółkę.

W przypadku kontroli, zawsze żądaj kopii protokół kontroli i go podpisz. NAJWAŻNIEJSZE – zgodnie z instrukcją poniże musisz wskazać adres do doręczeń i inną osobę, jako pełnomocnika(nie musi być prawnik)
Nie myl protokołu kontroli z innymi dokumentami typu: postanowienia o wszczęciu postępowania, decyzja itp. Tych nie podpisujesz, i jeśli wpiszesz adres do doręczeń i inną osobę to oczywiście nie odbierasz w żadnej formie tych dokumentów nawet, jak rzucą na stół to jest nieważne. Dotyczy to wszystkich dokumentów oprócz protokołu kontroli.

ZAWSZE w protokole kontroli wpisz w dziale „UWAGI STRONY DO PROTOKOŁU” następującą informację :

  • W niniejszej sprawie wszelką korespondencję proszę kierować do pełnomocnika Pawła Tanajno 02-640 ul. J.P. Woronicza 78 m 195. Wszystkie prawa do działania w sprawie przekazałam/łem pełnomocnikowi i nie mam prawa ani obowiązku odbierać żadnych doręczeń w związku z tą sprawą – takie są warunki reprezentacji wynikające z KPA.
    Wbrew zapisom w protokole, prowadzę działalność wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem sprzedając na wynos a sala i ludzie na niej się znajdujący to obiekt w dyspozycji spółki JOPILER. Kontrolujący poświadczyli nieprawdę stwierdzając inaczej. Na wejściu jest wielka informacja jednoznacznie wskazująca, że ja nie prowadzę obsługi klientów w obiekcie na miejscu i nie sprzedaję z obsługą na miejscu. Poczekalnia ze stołami i krzesłami, na której mogło dojść zdaniem kontrolerów do naruszeń nie jest w mojej dyspozycji prawnej.

 
Jeśli masz innego pełnomocnika wpisz jego dane do tekstu powżyej
 
UWAGA UWAGA Oprócz protokołu kontroli z w/w adnotacją
POD ŻADNYM POZOREM NIE ODBIERASZ W LOKALU ŻADNYCH WIĘCEJ DOKUMENTÓW CHOĆBY STAŁO CI NAD GŁOWĄ 1000 ZOMOwców, milion policjantów z wydziału kryminalnego, antyterroryści, spadochroniarze, czołgi A NAWET SAM DIABEŁ.

Piszemy nieco przesadnie ale właśnie w tym momencie jest popełniane najwięcej błędów. Chcemy cię przygotować na grę psychologiczną, jaką prowadzi policja, aby zastraszyć i zmusić do odebrania decyzji lub innych dokumentów, jakie wystawią po sporządzeniu protokołu, bo mogą legalnie zamknąć lokal lub utrudniać jego działanie tylko na podstawie doręczonej decyzji. Każde inne działanie jest przestępstwem policjantów.
 
KONSEKWENTIE MÓWISZ: „Proszę kontaktować się z pełnomocnikiem” – i powtarzasz to jak zdrowaśki w różańcu – cały czas to samo, gdy będą ci wciskać papiery inne niż protokół kontroli

NAWET JAK BĘDĄ CI ODCZYTYWAĆ PROTOKÓŁ, RZUCAĆ NA STÓŁ, PRÓBOWAĆ WRĘCZAĆ PRACOWNIKOM – TY POWTARZASZ „Proszę kontaktować się z pełnomocnikiem”. I tak w kółko aż do znudzenia.

JAK PRESJA BĘDZIE NIE DO ZNIESIENIA, BĘDZIE CIĘ TO PRZERASTAĆ TO PO PODPISANIU PRTOKOŁU OPUSZCZASZ LOKAL. Nie ma żadnych przepisów nakazujących ci pozostanie w nim, po zakończonej kontroli.(kontrola kończy się po podpisaniu protokołu kontroli, dalsze czynność to już postępowania i nie musisz w trakcie postępowanie być obecna. Urząd może wysyłać pocztą na wskazany adres do pełnomocnika)

UWAGA UWAGA CAŁE ZAJŚCIE NAGRAWYSZ I PUBLIKUJESZ.
Zgodnie z wyrokiem TSUE wizerunek funkcjonariuszy nie jest objęty ochroną i można nagrywać i publikować. 

Czy masz prawo odmówić przyjęcia, jeśli wskażesz pełnomocnika? I co może zrobić Sanepid? TAK
Przeczytaj klikając tutaj krótką analizę przepisów. Możesz do niej wrócić w trakcie kontroli

Jeśli po kontroli SANEPID dalej uprze się, że chce prowadzić postępowanie?
Skontaktuj się z przedstawicielami strajku przedsiębiorców lub z Pawłem Tanajno.

  • Kamil 697003763
  • Justyna 609734337

KONIECZNIE DOŁĄCZ DO GRUP WSPARCIA,GDZIE GROMADZĄ SIE PRZEDSIĘBIORCY Z REGIONU.

Materiały dodatkowe:
PLAKAT DO OZNACZENIA LOKALU Pobierz do druku w PDF
PLAKAT DO OZNACZENIA LOKALU Pobierz do druku w DOCX
Jeśli trzeba będzie napisac do Sanepidu pismo tutaj masz wzór wniosków dowodowych

 

JAK OTRZYMAM UMOWĘ
Czytaj więcej
Wybierając opcję umowy odpowiednią dla twojego lokalu rozpoczniesz proces wypełniania danych do umowy. Dokonasz płatności. Po dokonaniu płatności w ostatnim kroku nr 6 będziesz mógł wydrukować umowę i fakturę. Dokumenty będą tam zawsze dostępne, i będziesz mógł wrócić do formularza kiedy chcesz. Umowa jest opatrzona podpisem Pawła Tanajno reprezentującego spółkę JOPILAR. Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków elektronicznych i dowodem jej zwarcia jest również wniesienie opłaty manipulacyjnej.
Wraz z umową uzyskasz dostęp do deklaracji przystąpienia do klubu sportowego wraz z oświadczeniami o przyjęciu stypendium sportowego, które to dokumenty masz zebrać do gości

 

 

ZABEZPIECZ SIĘ DODATKOWO – OTWÓRZ MIEJSCE NA SPOTKANIA PARTYJNE – TO DZIAŁA
Czytaj więcej
We wszystkich rozporządzeniach od 2020 roku, wykluczają z obostrzeń spotkania służbowe. Spotkania obywateli, którzy oddolnie i samodzielnie tworzą koła partii strajk przedsiębiorców, mają przy sobie deklaracje członkowskie (link na dole) mają charakter służbowy członków organizacji STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW.

Zdaniem rzecznika działania policja naruszają demokratyczny ład w Polsce, dyskryminują jedyną pozaparlamentarną opozycję, odbierają obywatelom ich fundamentalne prawa, które nie mogą być ograniczone drogą rozporządzenia.

SPRAWA JEST WIELKIEJ WAGI – BO NISZCZENIE ŁADU DEMOKRATYCZNEGO UNIEMOŻLIWIANIA DZIAŁANIA JEDYNEJ POZAPARLAMENTARNEJ OPOZYCJI, ZMUSZA RZĄD KACZYŃSKIEGO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED ORGANAMI UE i SPOŁECZNOŚCIĄ MIĘDZYNARODOWĄ.

Zachęcamy wszystkich obywateli w całym kraju, aby składali deklarację przystąpienia do partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW i spotykali się organizując się oddolnie w klubach, restauracjach, salonach fryzjerskich i kosmetycznych, w siłowniach i klubach fitnes, na salach weselnych. Przypominamy, że spotkania partyjne mogą się odbywać w dowolnej formie. Ustawa o partiach politycznych nie narzuca żadnych obostrzeń w tym zakresie. Możecie tańczyć, śpiewać, konsumować, czesać się, podnosić ciężary. Ważne żebyście rozmawiali o Polsce i o zmianie partii rządzącej na STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW.Zachęcamy, aby każdy ogłosił swój lokal przeznaczył na spotkanie członków partii. Każdy kto przyjdzie się strzyć, jeść lub tańczyć może brać udział w spotkaniu partyjny, jako w spotkaniu służbowym. Oddolnie ludzie mogą decydować, aby spotykać gdzie chcą i w formie jakiej chcą. W ustawie o partiach politycznych nie ma żadnych ograniczeń.
 
Oznacz swój lokal flagami i palakatmi partii STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. Ogłoś swój lokal jako miejsce spotkań partyjnych. Zostań lokalnym przedstawicielem partii. Każda interwencja policji w twoim lokalu to będzie atak na ład demokratycznych, naruszenie praw obywateli do zrzesztania się. To będzie już nie tylko krajowe przestępstwo policji ale skandal międzynardoowy za który policja i rząd PIS odpowie. Osoby, które będą przychodzić do waszych lokali, powinny wypełnić deklarację przystąpienia do partuu STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. Trzymają ją przy sobie i po rozmowie o Polsce, o zmianach jakie trzeba wprowadzić, mogą ją zostawić lub zabrać ze Sobą by złożyć później.
 
Link do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich : patrz klikając tutaj
 
Link do deklaracji :
pobierz klikając tutaj
 
OTWIERAMY DZIĘKI WOLNOŚCI ZRZESZANIA SIĘ.
SKUTECZNIE WOBEC INTERWENCJI POLICJI I SANEPIDU.
Jak to działa otrzeźwiająco na urzędników i policją możesz obejrzeć poniżej. Interwencja policja w restauracji, gdzie odbywało się spotkanie partyjne

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Czytaj więcej
Umowa zawierana jest na jeden miesiąc od daty, którą wskażesz jako początek najmu, nie wcześniej niż 29.03.2021.

 

 

CZY KLIENCI SIEDZĄCY, JEDZĄCY lub TAŃCZĄCY NA WYDZIERŻAWIONEJ SALI SĄ NARAŻENI NA JAKIEŚ KARY?
Czytaj więcej
Czy klient lokalu gastronomicznego może dostać karę za brak maseczki?
Zawsze o to pytaliście i w kontekście dzierżawy lokalu dla innego podmiotu.
W związku z akcją #otwieraMY mamy dziurę legislacyjną odnośnie zachowania klientów w lokalach otwartych, bo ustawodawca nie przewidział, że będą otwarte.
Ustawodawca nie ograniczył w żaden sposób działania sal gdzie mogą usiąść ludzie, wyłączonych od lokalu gastronomicznego.
Dokładną analizę prawną znajdziecie na stronie kancelarii mecenasa Paprockiego pobierz klikając tutaj.

Klienci tańczący, jako członkowie klubu sportowego nie mają się czego obawiać. Sportowcy nie są objęci, żadnymi sankcjami.

 

 

TREŚĆ UMOWY i JAKIE DANE WPROWADZAM SAM
Czytaj więcej
Rozpoczynając proces rejestracji wybranej z pierwszej strony opcji, uzyskasz taką umowę wraz z podpisem prezesa JOPILAR – Pawła Jana Tanajno, wraz z cyfrowym identyfikatorem ją uwiarygadniającym. Umowa dzierżawy części lokalu użytkowego i reklamy IDZawarta w dniu (data bieżąca) w Warszawie pomiędzy:
JOPILER Sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78 m 195
02-640 Warszawa z siedzibą w Warszawie
KRS 0000876213, NIP 525-284-80-63 REGON 387874510
prowadzący działalność zarządzania nieruchomościami i działalność klubu sportowego tańca weselnego
Adres e-mail do wykonania niniejszej umowy pytania@otwiera-my.pl
Reprezentowana przez Pawła Jana Tanajno
zwany dalej NAJEMCĄ
a
(tutaj dane twojej firmy – adres, NIP, REGON , imię i nazwisko reprezentanta
Dane te podajesz w formularzu.
……………………………………………………)

Zwany dalej WYNAJMUJĄCYM.
zwanymi łącznie Stronami
o treści następującej:§ 1
Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo do wynajęcia dwóch różnych części lokalu położonego pod adresem (tutaj adres lokalu, w którym chcesz wynająć salę)
§ 2
Wynajmujący oddaje Najemcy do używania, z dniem (data początku najmu jaką podasz sam, nie wcześniej niż 25.01.2021),
jedną część lokalu wraz z wyposażeniem do siedzenia typu stoły, ławy, krzesła w Sali : (Opis wynajętej Sali + ewentualnie zdjęcia)
drugą część lokalu, która ogranicza się wyłącznie do miejsca, gdzie będzie uprawiany sport organizowany przez NAJEMCĘ:
z wyłączeniem kuchni, pozostałego zaplecza gastronomicznego oraz baru i miejsca wydawania posiłków i napojów na wynos, toalet, znajdujących się pod tym adresem. Jeśli w powyższym opisie znajdują się inne powierzchnie lub obiekty, niż sala z wyposażeniem do siedzenia, to mając na uwadze postanowienia § 7 pkt. 3 niniejszej umowy zakres najmu ich nie obejmuje.
§ 3
Umowa zostaje zawarta na miesiąc z możliwością natychmiastowego wypowiedzenia przez WYNAJMUJACEGO drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-mail. Natychmiastowe wypowiedzenie nie wymaga podania przyczyn.
§ 4
1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu liczonego jako iloraz 1 zł i ilości dni obowiązywania umowy, jednocześnie Wynajmujący zaś zapłaci Najemcy za reklamę logo na stronie serwisu otwiera-my.pl, w kwocie liczonego jako iloraz 1 zł i ilości dni obowiązywania umowy. Między stronami nastąpi kompensata rozliczeń.
2. Należność za wykonanie umowy zostanie rozliczona po zakończeniu umowy i wystawieniu faktury przez Wynajmującego za Najem. W odpowiedzi Najemca wystawi fakturę za reklamę. Płatności rozliczane są poprzez kompensatę wzajemną .
3. Najemcę nie obciążają żadne opłaty oprócz czynszu opisanego w umowie.
4. Najemca nie odpowiada za stan techniczny lokalu w żadnym jego aspekcie np. spełnienie warunków PPOŻ oraz za ewentualne zniszczenia. Wynajmujący odpowiada za stan techniczny lokalu w całym okresie najmu.
5. Wynajmujący ma prawo wejścia na teren wydzierżawionego lokalu w celu wykonania prac konserwujących, sprzątania, aranżacji, interwencji wraz z Sali: prawem żądania opuszczenia lokalu, wobec osób trzecich tam się znajdujących, nawet jeśli będą gośćmi lub klientami Najemcy.§ 5
Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 6
Najemca nie będzie podnajmował lokalu osobom trzecim.
§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla Najemcy.
3. Umowa zostaje sporządzona za pośrednictwem środków elektronicznych (strona internetowa pod adresem otwiera-my.pl). Treść umowy jest generowana automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez WYNAJMUJĄCEGO dotyczących : danych wynajmującego, adresu lokalu, opis fragmentu powierzchni, która podlega dzierżawie, dnia rozpoczęcia najmu. Jeśli treści i ustalenia we wprowadzonych danych sprzeciwiają się pozostałym postanowieniom umowy należy traktować je za nieważne
4. Umowa może być powielana w dowolnej ilości egzemplarzy zawierających cyfrowy skan podpisu Pawła Jana Tanajno. Dowodem zawarcia umowy tej treści jest wniesienie opłaty manipulacyjnej za pomocą elektronicznych środków
płatności w odpowiedniej wysokości przez WYNAJMUJĄCEGO lub osobę wskazaną przez niego tj (tutaj imię i nazwisko reprezentanta)
5. Wzór umowy jest dostępny na stronie otwiera-my.pl i jakiekolwiek odstępstwa od tego wzoru czynią umowę nieważną.
6. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest posiadanie przez WYNAJMUJĄCEGO faktury z opłatą manipulacyjną, której numer będzie zgodny z numerem niniejszej umowy.
Płatność musi być wykonana z konta należącego do WYNAJMUJĄCEGO lub do jego reprezentanta opisane w umowie. Dla ważności umowy należy podać prawidłowy numer telefonu będący własnością WYNAJMUJĄCEGO lub reprezentanta. Numer zawartej umowy będzie publikowany na stronie otwiera-MY.pl, aby każdy podmiot który zobaczy umowę, mógł zweryfikować jej obowiązywanie.