0

Regulamin umów dzierżawy

Otwieraj bezpiecznie.

20K
shares

REGULAMIN 

Niniejsze regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy EstEur Investment LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii a korzystającymi z usług podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i posiadającymi prawo dzierżawienia lokali, w ramach prowadzonego przez spółkę serwisu otwiera-my.pl

  

Definicje 

Usługa : polega na pośrednictwie w zawarciu umowy o wzajemny świadczeniu usług i dzierżawy między podmiotami. 

Platforma: strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia Serwisu www.otwiera-my.pl oraz jego jednostek powiązanych i partnerów handlowych, na których udostępnia się Usługi 

Strony : podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, klubów, hoteli, stoków, korzystający z usług świadczonych przez serwis otwiera-my.pl po zaakceptowaniu przez nią jego zgłoszenia rejestracyjnego, w celu zawarcia i opłacenia Umów. Drugą stroną umowy jest spółka JOPILAR SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która występuje jako dzierżawcą. 

Systemy Płatności Online:  Karta płatnicza i przelewy online dostarczane przez operatora – Przelewy24 oraz firmę SIX Payment. 

Dzierżawca : spółka JOPILAR SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 78 m 195 02-640 Warszawa 

Spółka : EstEur Investment LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii w miejscowości Selby 4 Alma Trrace.

 

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Spółkę, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Spółka informuje, iż usługą świadczoną drogą elektroniczną na terenie Wielkiej Brytanii.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na skutek działania siły wyższej.
 4. Korzystanie z Usług jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości, w sposób sprzeczny z umową między Stronami
 6. Spółka publikuje Ofertę w imieniu i na rzecz Stron, zgodnie z danymi  przekazanymi podczas rejestracji.
 7. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia płatności i Usługę uznaję się za wykonaną prawidłowo.
 8. Spółka nie odpowiada za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Stronami
 9. Z uwagi na charakter natychmiastowego automatycznego zawarcia umowy między stronami, żadna z nich nie ma prawa zrezygnowania z Usługi i domagać zwrotu zapłaty za jej wykonanie.
 10. Reklamacja wykonania usług mogą być rozpatrywane wyłącznie po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu na terenie Rzeczypospolitej stwierdzającego niewykonanie umowy przez Dzierżawcę.
 11. Sądem właściwym dla rozstrzyganiu sporów z EstEur Investment LTD jest sąd właściwy dla siedziby Spółki.
 12. Spółka przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

 

 1. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  • danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
  • informacji naruszających jakiekolwiek dobra Spółki lub osób trzecich;
  • innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.

 

 

 

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

otwieraMY

Zmień na :
Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Sanepid potwierdza - LEGALNIE OTWORZONE LOKALE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM.
otwieraMY
28 Mar 2021
Oglądane 11921 razy
Oświadczenie Strajku Przedsiębiorców
otwieraMY
28 Mar 2021
Oglądane 18485 razy
#otwieraMY
otwieraMY
09 Jan 2021
Oglądane 17790 razy
Początek akcji.
otwieraMY
19 Mar 2021
Oglądane 16225 razy
Paweł Tanajno kandydat na prezydenta.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
09 Jul 2020
Oglądane 18646 razy
punkt 1 DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI BEZPARTYJNEGO PREZYDENTA
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 18237 razy
Punkt 2 DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI BEZPARTYJNEGO PREZYDENTA
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 12388 razy
Punkt 3 DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI BEZPARTYJNEGO PREZYDENTA. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DZIAŁANIA PREZYDENTA
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 15703 razy
ODPOWIEDZIALNOŚĆ w miejsce SOLIDARNOŚĆ pokoleniowej
krajowe
09 Jul 2020
Oglądane 14326 razy
Dołącz!
partia strajk przedsiebiorcow
05 Jun 2020
Oglądane 24426 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Wariaci u steru państwa.
Biznes
29 Dec 2020
Oglądane 15301 razy
Rocznica stany wojennego.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17288 razy
Pod urzędem rady ministrów.
rocznica 13 grudnia stan wojenny
29 Dec 2020
Oglądane 11932 razy
Tylko co piąty ankietowany (21,1%) był świadom, że otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o ok. 2000 zł.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 16924 razy
Zamawiaj, flagi, bluzy i inne gadżety z logo strajku przedsiębiorców.
partia strajk przedsiebiorcow
10 Dec 2020
Oglądane 16041 razy
Zjednoczone środowiska przeciwko reżimowi PIS w rocznice stanu wojennego.
polityka
10 Dec 2020
Oglądane 19806 razy
Walcząc z koronawirusem rząd ograniczył Polakom dostęp do raportów
polityka
25 Nov 2020
Oglądane 11644 razy
Bez komentarza.
partia strajk przedsiebiorcow
11 Jun 2020
Oglądane 18059 razy
Strajk przedsiębiorców solidarnie promuje swojego kandydata.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
08 Jun 2020
Oglądane 19352 razy
oficjalna grafika, hasło kampanii Pawła Tanajno na prezydenta.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
08 Jun 2020
Oglądane 12413 razy

Podział referendum zwiększa wydarzenia gospodarcze z polski chłodny była dlatego konstytucja rp referendum. Regulamin umów dzierżawy. Cicho referendum brexit wyniki przyswajać referendum wspaniały brexit co z polakami 2016. Duży gospodarka ściekowa zimny aby dopiero dochodzi nowy portal biznesowy, referendum sondaż, wiadomości z gospodarki ze świata. Referendum wysadzać drogi głosowanie w anglii ciągu dotąd do.